Hängmappsvagn – skolans medhjälpare

hängmappsvagnPå platser som skolor behandlas det mycket papper för att ha koll på alla elever. Det kan handla om allt från betyg till prov till skolsköterskans journaler. På en skola med 700 elever blir det en väldig massa papper som inte alltid går att förvara på en dator. Det skulle inte fungera om alla papper inte var kategoriserade efter elev och ämne. En hängmappsvagn är något som finns på många ställen runt om på en skola. På expeditionen där så gott som alla praktiska papper försvaras finns det inte bara en hängmappsvagn. Med en hängmappsvagn kan man förvara alla viktiga papper på en enkelt sätt. Men det är inte bara på expeditionen som en hängmappsvagn används. Lärare använder sig gärna av en hängmappsvagn också för att ha koll på sina olika prov som ska delas ut eller rättas. Skolsköterskan har hand om alla elevers journaler och de behöver ligga så att de inte försvinner eller blandas. Så gott som alla runt om på en skola använder sig av en hängmappsvagn för att hålla ordning på alla elever och deras papper. Skulle det hända något gäller det att det är lätt att hitta nummer till föräldrar eller anhöriga.